Попълнете празните места, след това натиснете "ПРОВЕРИ", за да проверите вашия отговор. Използвайте "ДОБАВИ", за да получите буква от отговора, ако се затрудните. Можете също да използвате "[?]" за подсказка.
ЗАБЕЛЕЖКА Ако използвате "ДОБАВИ" или "[?]" ще изгубите точки
Цар продължава и довършва освободителното дело на своите братя - цар и цар . За да получи авторитетно международно признание за си води сложни дипломатически преговори с Папството. Те завършват със сключване на . Нанася катастрофално поражение на западните и пленява техния .