Попълнете празните места, след това натиснете "ПРОВЕРИ", за да проверите вашия отговор. Използвайте "ДОБАВИ", за да получите буква от отговора, ако се затрудните. Можете също да използвате "[?]" за подсказка.
ЗАБЕЛЕЖКА Ако използвате "ДОБАВИ" или "[?]" ще изгубите точки
"Те преминаха стремително цяла , Солунската област и цяла и покориха много градове и ... и станаха на земята. Те уседнаха на нея като , като на своя собствена, без страх."