На територията на Европа през желязната  епоха, се   обособяват шест „варварски“ култури /народи/  - келти ; - протогерманци (Скандинавия); - протобалтски ( включват и протославяни); - протоугро-фински  култури на северните зони - степни ираноезични култури — (скити, сармати ); - пастирско-земеделски култури — траки,  даки и гети.  Европа Бояна Ангелова, ПМГ “Акад.С.Корольов”, Благоевград Егейска Гърция Рим Келти Викинги Траки „Сумата от всичките ни дни е едва нашето начало…”                Мерилин Фъргюсън Класическа Европа от 499г.пр.н.е. до 500 г. от  н.е. Поглед на света 499г. пр.н.е до 500г н.е. Дали в Европа е съществувала цивилизация по-древна от шумерската и египетската? Немски археолози откриха над 150 обекта близо до Дрезден останки от цивилизация съществувала  1000 години по- древна от културите на Шумер и Египет. Според тях, находките са датирани към периода 4800- 4600 г. пр. н.е. Акропол