Еволюцията Бояна Ангелова, ПМГ “Акад.С.Корольов”, Благоевград Неолитна революция Човешката еволюция Праисторически епохи.     Еволюцията на човека е част от биологичната еволюция, засягаща възникването на човека и обособяването му като отделен вид от останалите примати.      Произходът на човека е обект на мащабно научно изследване, целта на което е да разбере и опише как тези промени са настъпили   "Примитиви, строго казано, не съществуват, всички ние сме продукти на еднакво дълга еволюция."                                     Ф.Арместо Карта на разпространението на човека след "Излизане от Африка"     Всички антрополози са на мнение, че Homo sapiens произлиза от Homo erectus.        Първият вид Homo habilis, е еволюирал в Източна Африка преди поне 2 милиона  години. Неговите представители заселват различни части на Африка.    Homo erectus се обособява като вид преди 1.8 милиона год. и преди около 1.5 милиона год. вече се е разпространил навсякъде по Стария свят.         Днес съществуват множество аргументи за естествения произход на човека.    Анатомични доказателства са естествената прилика в анатомичните белези и в телесните функции между човека и животните. Еволюцията на човека се състои от няколко етапа: 1) прачовеци – рамапитек, австралопитек; 2) зора на човечеството - хомо хабилис; 3) архантроп – питекантроп, синантроп и Хайделбергски човек; 4) палеоантроп – неандерталец; 5) неоантроп – кроманьонец. Дарвиновата теория Презентация за еволюцията на човека