Първите общества, оставили достатъчно  материални следи, за да могат да бъдат  наречени древни цивилизации, са обитавали  Шумер, Египет, Индия и Китай. Всички  цивилизации са зависили от зеледелието и  селското стопанство.      Отглеждането на храна във фермите  довело до свръх количества, които е  трябвало да бъдат съхранени в случай на  неплодородни години.     Развила се търговията и се изградили  големи градове  Древните цилилизации Бояна Ангелова, ПМГ “Акад.С.Корольов”, Благоевград Египедска Егейска Индска Персийска Месопотамия "Историята е полезна не защото четем в нея миналото, а защото четем в нея бъдещето."                                     Ж.Б.Сей Северна Америка Южна Америка Африка Европа Австралия Азия Поглед на света 40 000-500г. пр.н.е. Презентация за древната архитектура Цивилизации Петра Египед