България Бояна Ангелова, ПМГ”Акад.С.Корольов”, Благоевград Прабългари Траки Славяни На територията на България в течение на седем хилядолетия са пребивавали велики древни цивилизации, чиято култура и система от ценности лежат в основата на съвременната европейска цивилизация. Това са цивилизациите на първите праисторически общества, на траките, на античните гърци, на Рим и Византия, на българите" „Древните обитатели на българските земи са били траките, елините и римляните. Те са оставили много следи:         а)  траките /гробниците – Казанлъшка, Свещарска;   съкровищата - Вълчитрънско, Рогозенско, Панагюрско/        б) гърците - крепости, театри, храм на бог Аполон в Несебър        в) римляните – градове,  украсени с мозайки и стенописи – църквата “Св. Георги” в София" “Историята на една държава се установява въз основа на информацията за миналото, идваща от документи, създадени по време или след определени исторически събития.”                                      Божидар Димитров Римляни ОЩЕ Учебник за България Презентация за наследството на българите