Древна Азия     Азия впечатлява с богати традиции, с множество паметници сътворени преди хилядолетия, които поставят основите на различни цивилизации загадъчни  за изследователите!            В Азия се зараждат най-древните цивилизации в света. Поради голямото природно и социално-икономическо разнообразие, в Азия са се оформили 4 цивилизационни региона - Източна и Югоизточна Азия, Южна Азия, арабско - ислямски регион и евро - азиатски регион.        За египтяните Азия (Сет Шет) представлявала земите, които започват там, където свършва Синай, и продължават на изток, простирайки се до безкрая като продължение на земите на великите цивилизации/ хетите на север, митанийците, на изток – асирийците и вавилонците, които изиграват огромна роля в египетската история. / Азия Епохите ги създава  археологията.                            Станислав Лец Бояна Ангелова, ПМГ “Акад.С.Корольов”, Благоевград Хуни Ариите Перси Инди Китайци Класическа Азия от 499г.пр.н.е. до 500 г. от  н.е. Поглед на света 499г. пр.н.е до 500г н.е. Петра Анкор, Камбодйа/vbox Анкор